Autodesk na swojej stronie internetowej http://labs.autodesk.com udostępnia dodatkowe narzędzia do swoich produktów, które można bezpłatnie pobrać i zainstalować. Bardzo często polecenia te są implementowane w nowych wersjach oprogramowań, dzięki czemu, użytkownik ma możliwości przetestowania ich i wyrażenia swoich opinii.

Jedno z najciekawszych narzędzi, które można wykorzystać w AutoCAD Inventor, jest „2D to 3D Tools”. Polecenie to jest już dostępne od kilku lat i można je zainstalować dla programu od wersji R11 (wersja 2007).

Narzędzie to stosuje się do wykonania detalu 3D z widoków, wykonanych w przestrzeni 2D w AutoCADzie.

 {gallery crop=0 width=500}artykuly/Tips_Tricks/Labs/gotowy.png{/gallery}

Procedurę wykorzystania tego polecenia jest następująca:

1. Umieszczamy widoki z rysunku DWG do szkicu nowej części, otwartej wg szablonu „Standard.ipt” programu Inventor (dokonujemy tego poprzez zwykłe kopiowanie z AutoCADa /Ctrl+C; Ctrl + V/ lub wykorzystując polecenie „ACAD” /Wstaw plik AutoCAD/ z panelu „Wstaw” karty „Szkic”)

2. Wychodzimy ze szkicu poleceniem „Zakończ szkic”

3. Wywołujemy polecenie „Base View” z panelu „2D to 3D” karty „Model”

4. Wskazujemy ścianę „wirtualnego sześcianu”, a następnie zaznaczamy główny widok, który ma być na niej umieszczony

 {gallery crop=0 width=500}artykuly/Tips_Tricks/Labs/Rzut_glowny-pkt4.png{/gallery}  

5. Przystępujemy do wstawienia pozostałych widoków na sześcianie poleceniem „Projected View”, gdzie po ich zaznaczeniu, program sam automatycznie je dopasuje do głównego widoku na kostce.

 {gallery crop=0 width=500}artykuly/Tips_Tricks/Labs/rzuty_pomocnicze-pkt5.png{/gallery}

{gallery crop=0 width=500}artykuly/Tips_Tricks/Labs/Nalozone_widoki-pkt5.png{/gallery}

 6. Następnie stosujemy operację Inventora, celem uzyskania detalu 3D

  {gallery crop=0 width=500}artykuly/Tips_Tricks/Labs/gotowy-pkt6.png{/gallery} 

Uwaga: Istnieje możliwość wskazania wymiarów „zaciągniętych” z AutoCADa, które w Inventorze są traktowane jako wymiary parametryczne

Więcej informacji na temat tego narzędzia oraz możliwość jego pobrania, znajdą Państwo na stronie http://labs.autodesk.com/utilities/2d_to_3d_tool/