Szkolenia dofinansowane

AUTOR

Adam

DATA

27 lutego, 2016

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia dofinansowane w ramach projektu:

„PROGRAM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO”


 

Projekt  realizuje  kompleksowe  wsparcie  szkoleniowo  –  doradcze dla  firm z subregionu jeleniogórskiego. Do udziału w nim zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa usytuowane na terenie obejmującym powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski,  kamiennogórski, lubański oraz miasto Jelenia Góra.

Skorzystanie z naszego wsparcia wzmocni konkurencyjność i adaptacyjność firm na rynku.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Etapy wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Pierwszy etapem jest rekrutacja, która polega na przeprowadzeniu weryfikacji firmy pod kątem zakwalifikowania jej do objęcia wsparciem. Na tym etapie sprawdzamy m.in. wielkość przedsiębiorstwa, lokalizację w subregionie, kwalifikowalność pod względem udzielenia pomocy de minimis.

Kolejny etap to diagnoza firmy. Odbywa się w pozytywnie zweryfikowanych i zakwalifikowanych firmach. Badamy otoczenie konkurencyjne i zasoby wewnętrzne Państwa firmy (m.in. produkty, obszar działania, bariery, strukturę zatrudnienia, kompetencje, wykształcenie). Badanie będzie zawierać rekomendację dotyczącą potrzebnego wsparcia w zakresie potrzeb szkoleniowych i/lub doradztwa.

Doradztwo będzie obejmowało spotkanie z ekspertami, którzy wskażą Państwu, jak sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku. Nasi specjaliści podsuną rozwiązanie lub sposób rozwiązania  konkretnego problemu, co powinno przyczynić się do wdrożenia określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Jeśli w diagnozie zarekomendowane będzie wsparcie szkoleniowe, kolejnym etapem będzie badanie luki kompetencyjnej. Podczas badania zdiagnozujemy różnice pomiędzy poziomem kompetencji wymaganych na danym stanowisku, a posiadanymi aktualnie przez Państwa pracowników. Zbadamy konkretne stanowiska pracy, a więc konkretnych pracowników. Luka kompetencyjna wykaże, jakie szkolenia są najbardziej potrzebne, co pozwoli na rozwój kompetencji związanych z celami rozwojowymi firmy.

Ostatni etap to przeprowadzenie szkoleń, które są kierowane zarówno do pracowników firm, jak  i właścicieli oraz kadry zarządzającej.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia, pozwoli nam to na rozpoczęcie procesu rekrutacji.