Bezpłatne szkolenie AutoCAD dla studentów AGH w Krakowie

AUTOR

Adam

DATA

13 października, 2023

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z programu AutoCAD przeprowadzane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy studentów AGH I i II stopnia z ostatnich 4 semestrów studiów. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają studenci, którzy nie brali udziału w żadnych formach wsparcia z projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie POWR.03.05.00-00-Z307/17-00.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Barbara Bysiewicz – Tokarz  w pokoju 309 pawilon B-1 lub bbt@agh.edu.pl, tel 12 617 33 61.