Szkolenia dofinansowane

AUTOR

Adam

DATA

2 czerwca, 2014

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia dofinansowane w ramach projektu:

„PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”

 

Projekt  realizuje  wsparcie  szkoleniowo  –  doradcze dla  firm z subregionu legnicko-głogowskiego. Do udziału w nim zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa usytuowane na terenie obejmującym powiaty: legnicki, lubiński, polkowicki, głogowski i górowski.

Skorzystanie z naszego wsparcia wzmocni konkurencyjność i adaptacyjność firm na rynku.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Etapy wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Pierwszy etapem jest rekrutacja, która polega na przeprowadzeniu weryfikacji firmy pod kątem formalnym. Do udziału zapraszamy firmy mikro, małe i średnie zlokalizowane na terenie subregionu legnicko – głogowskiego, firmy które nie przekroczyły limitu pomocy publicznej 200tys euro.

Kolejny etap to analiza firmy. Zakwalifikowane firmy otrzymują badanie otoczenie konkurencyjności oraz zasobów wewnętrznych (m.in. produkty, obszar działania, bariery, strukturę zatrudnienia, kompetencje). Celem analizy jest jak najlepsze dopasowanie szkoleń do Państwa potrzeb. Podczas analiz zbadamy konkretne stanowiska pracy, a więc konkretnych pracowników. Takie działanie wykaże, jakie szkolenia są najbardziej potrzebne, co pozwoli na rozwój kompetencji związanych z celami rozwojowymi firmy.

Doradztwo to spotkanie z ekspertami, którzy wskażą Państwu, jak sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku. Nasi specjaliści podsuną rozwiązanie lub sposób rozwiązania  konkretnego problemu, co powinno przyczynić się do wdrożenia określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Ostatni etap to przeprowadzenie szkoleń. Szkolenia obejmują zarówno pracowników firm, jak i właścicieli oraz kadrę zarządzającą.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia, pozwoli nam to na rozpoczęcie procesu rekrutacji.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • profesionalne materiały szkoleniowe,
  • wykwalifikowanego trenera,
  • sprzęt komputerowy,
  • certyfikat Autodesk „Certificate of Completion”

Więcej informacji nt. projektu można uzyskać pod numerem telefonu 717223347