Konkurencyjna firma z Dolnego Śląska

AUTOR

Adam

DATA

24 czerwca, 2014

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia dofinansowane w ramach projektu:

„KONKURENCYJNA FIRMA Z DOLNEGO ŚLĄSKA”

PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO

 

Projekt umożliwia podniesienie konkurencyjności i wzmocnienie pozycji rynkowej dzięki darmowym szkoleniom dopasowanym do potrzeb przedsiębiorstwa i doradztwu biznesowemu. Projekt realizuje wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm z subregionu wałbrzyskiego. Do udziału w nim zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa usytuowane na terenie obejmującym powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki.

Skorzystanie z naszego wsparcia wzmocni konkurencyjność i adaptacyjność firm na rynku.

 

Projekt „Konkurencyjna firma z Dolnego Śląska” finansowany jest ze środków unijnych.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Etapy wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Pierwszy etapem jest rekrutacja, która polega na przeprowadzeniu weryfikacji firmy pod kątem formalnym. Do udziału zapraszamy firmy mikro, małe i średnie, zlokalizowane na terenie subregionu wałbrzyskiego, firmy które nie przekroczyły limitu pomocy publicznej 200tys euro.

Kolejny etap to analiza firmy. Zakwalifikowane firmy otrzymują badanie otoczenie konkurencyjności oraz zasobów wewnętrznych (m.in. produkty, obszar działania, bariery, strukturę zatrudnienia, kompetencje). Celem analizy jest jak najlepsze dopasowanie szkoleń do Państwa potrzeb. Podczas analiz zbadamy konkretne stanowiska pracy, a więc konkretnych pracowników. Takie działanie wykaże, jakie szkolenia są najbardziej potrzebne, co pozwoli na rozwój kompetencji związanych z celami rozwojowymi firmy.

Doradztwo to spotkanie z ekspertami, którzy wskażą Państwu, jak sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku. Nasi specjaliści podsuną rozwiązanie lub sposób rozwiązania  konkretnego problemu, co powinno przyczynić się do wdrożenia określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Ostatni etap to przeprowadzenie szkoleń. Szkolenia obejmują zarówno pracowników firm, jak i właścicieli oraz kadrę zarządzającą.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia, pozwoli nam to na rozpoczęcie procesu rekrutacji.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • profesionalne materiały szkoleniowe,
  • wykwalifikowanego trenera,
  • sprzęt komputerowy,
  • certyfikat Autodesk „Certificate of Completion”

Więcej informacji nt. projektu można uzyskać pod numerem telefonu 717223347