Logo ATC

CAD-Project szkolenia, kursy CAD

StartSzkolenia AutodeskInventorAutodesk Inventor MES
Autodesk Inventor MES Drukuj Email

inventor 2015

Kurs dedykowany jest osobom chcącym poznać możliwości Inventora w zakresie numerycznej analizy wytrzymałościowej Metodą Elementów Skończonych, analizy modalnej (wyznaczanie częstotliwości drgań własnych) oraz analizy wytrzymałościowej konstrukcji ramowych. Szkolenie obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do poprawnego przygotowania modelu obliczeniowego projektowanej konstrukcji, przeprowadzenia analizy, a następnie interpretacji wyników.

Do szkolenia niezbędna jest znajomość Inventora w zakresie szkolenia stopnia I.

 

Czas trwania szkolenia: 7 godzin / 1 dzień


 1.  Środowisko Obliczeniowe – przygotowanie Symulacji
  1. Omówienie rodzajów symulacji i podstawowych parametrów
   - analiza statyczna
   - analiza modalna
 2. Przygotowanie warunków początkowych
  1. Definiowanie materiałów
  2. Definiowanie utwierdzeń
  3. Definiowanie obciążeń
  4. Definiowanie kontaktów (automatycznych i ręcznych)
 3. Generowanie siatki elementów skończonych
  1. Modyfikacja parametrów globalnych siatki
  2. Modyfikacja lokalna siatki
 4. Przeprowadzenie symulacji
 5. Analiza i interpretacja wyników
  1. Omówienie rodzajów wyników (naprężenia, odkształcenia, wsp. Bezpieczeństwa)
  2. Wizualizacja wyników i jej modyfikacje
  3. Generowanie raportów z obliczeń
 6. Optymalizacja geometryczna projektu na podstawie analizy wytrzymałościowej
  1. Definiowanie parametrów do optymalizacji
  2. Definiowanie kryteriów optymalizacyjnych
  3. Przeprowadzenie analizy
 7. Badanie zbieżności wyników
 8. Wykorzystanie stanu obciążenia z Analizy dynamicznej do statycznej analizy wytrzymałościowej.
 9. Przygotowanie konstrukcji ramowej do obliczeń metodą belkową
  1. Definiowanie utwierdzeń
  2. Definiowanie obciążeń
  3. Modyfikacja wskaźników geometrycznych profili (Wx, Wy, Wz, itp.)
 10. Analiza wytrzymałościowa ram zbudowanych w oparciu o Generator ram
 11. Analiza i interpretacja wyników
  1. Przedstawienie wyników w postaci wykresów
  2. Przedstawienie wyników dla poszczególnych belek
  3. Generowanie raportu z obliczeń

* Pkt. 2-5 realizowane dla analiz statycznych oraz analiz modalnych części i zespołów.

Cena netto: 800,00 zł 
Cena brutto (23% VAT): 984,00 zł

Cena brutto da studentów* (23% VAT): 600,00
Grupy zorganizowane: zapraszamy do kontaktu

*Student - osoba ucząca się, która nie ukończyła 26 lat.

Zgłoszenie na szkolenie Autodesk Inventor MES

POLE OBOWIĄZKOWE *


 Student   Firma   Os. fizyczna 

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CAD-Project.

Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez CAD-Project zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).

Zapoznałam/em się z Polityką Prywatności firmy CAD-Project i w pełni ją akceptuję.

 TAK   NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od CAD-Project, a także po jej zakończeniu. *  Odśwież Captcha  
   

 

Najbliższe szkolenia

14 Sierpień
AutoCAD Mechanical
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
14 Sierpień
AutoCAD stopień 1
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
17 Sierpień
Inventor stopień 1
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a
17 Sierpień
AutoCAD stopień 2
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
21 Sierpień
Civil 3D stopień 2
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
21 Sierpień
Revit Architecture stopień 2
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
24 Sierpień
3ds Max stopień 2
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
24 Sierpień
AutoCAD stopień 1
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
28 Sierpień
AutoCAD stopień 2
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
28 Sierpień
Inventor stopień 2
Wrocław, ul. K. Wielkiego 29a
© 2011 Szkolenia CAD - CAD-Project:, Szkolenia, Wdrożenia CAD/CAM/PDM, Outsourcing CAD.