Welcome to your Autocad

1. 
W zakładce arkusz, skalą rysunku steruję się poprzez:

2. 
Który wpis współrzędnych umożliwia narysowanie poniższej linii

3. 
Bloki, które umożliwiają wprowadzenie w nich edytowalnych opisów, to:

4. 
W jakim obszarze przygotowuje się rysunek do wydruku na arkuszach?

5. 
Aby odznaczyć pojedynczy obiekt wśród wielu zaznaczonych, należy kliknąć na niego z wciśniętym przyciskiem klawiatury

6. 
Aby wprowadzić znak Ø przed wartością wymiaru, należy w jego przedrostku wpisać następujący skrót

7. 
Aby wstawić indeks dolny w tekście wielowierszowym AutoCADa, należy:

8. 
Jaki obiekt umożliwia pomiar środka ciężkości oraz momentów bezwładności:

9. 
Kliknięcie na ikonę „żarówki” obok warstwy powoduje, że obiekty wykonane w tej warstwie zostaną:

10. 
Który wpis współrzędnych umożliwia narysowanie poniższej linii

11. 
W jakiej skali tworzymy obiekty w obszarze modelu?

12. 
Szablon rysunku AutoCAD ma rozszerzenie

13. 
Jaka funkcja przemienia linie, łuki, okręgi w polilinię: