Test z programu AutoCAD

Zapraszam do rozwiązania prostego testu z wiedzy o programie AutoCAD. Ten test nie jest żadnym egzaminem.

Test składa się z 12 pytań, czas przeznaczony na ten test to 5 minut.